Erasmus +

European Schools Exchange Programme

Tionscadal Reatha (Current Project): Read, Write, Play!

Mar chuid d'ár dtionscadal Erasmus+ reatha, "Read, Write, Play" chuaigh Múinteoir Julie & Múinteoir Nóirín & roinnt daltaí ó na hardranganna ar turas go Maidéara i Mí na Samhna. I dteannta lenár gcomhpháirtithe Eorpacha, bhí am iontach & gnóthach acu ag taiscéalaíocht agus ag foghlaim faoi Mhaidéara.

Beidh turais eile go dtí an Fhionlainn agus an Phólainn le linn na scoilbhliana seo, 2019/2020.

Táimid ag súil go mór leo!!

As part of our current Erasmus + Project, Múinteoir Julie & Múinteoir Nóirín & some pupils from the senior classes travelled to Madeira in November!! Along with our European partner schools, they had a very busy & exciting time exploring and learning about Madeira. There will be more trips to  Finland and Poland during the coming school year, 2019/2020. We very much look forward to these trips!!

 

Mar chuid den tionscadal Erasmus + "Cool Science for Young Scientists" chuaigh roinnt daltaí agus múinteoirí ón scoil ar cuairt go scoileanna eile sa Ghearmáin, sa Ghréig, san Ungáir, sa Tuirc agus sa tSlóivéin. D'fhoghlaimíomar alán rudaí agus bhaineamar an sult as bheith páirteach sa tionscadal seo! Clicéail ar an an nasc thíos le haghaidh tuilleadh eolais.

As part of our previous Erasmus + project "Cool Science for Young Scientists"  some students and teachers from our school visited schools in Germany, Greece, Hungary, Turkey and Slovenia. We have learnt a lot and really enjoyed participating in this project. Click on the link below for more information.

http://www.erasmusplus-coolscience.com/