Cliceáil anseo don Clár Scoil Ghníomhaí
Click here for the Active School Menu

Daltaí/ Pupils

Seo ár gcoiste scoile ghníomhaí.

Here is our active school committee.

'Spraoi, spraoi, spraoi! Ná bígí i bhur suí!' ná mana na scoile.

Our school motto is 'Spraoi, spraoi, spraoi! Ná bígí i bhur suí!'

Seo na cumainn gníomacha a bhfuil na daltaí mar bhall de.

Here are the active clubs the children are members of.

Seo ár mballa ghaisce.

Here is our achievements wall.

Tuismitheoirí/ Parents

Tugtar obair bhaile gníomhach do na páistí ag leanúint an clár 'Super Troopers'. Spreagtar tuismitheoirí chun páirt a ghlacadh sna gníomhachtaí seo lena bpáistí.

P.E. homework is assigned following the Super Troopers programme. Parents are encouraged to engage in these activities with their children.

Go raibh maith agat do na tuismitheoirí a tháinig don oscailt oifigiúil d'ár bealach siúl.

Thank you to the parents who joined us for the official opening of our active school walkway.

Pobal áitiúil agus Gníomhaireacht Rialtais/ Local Community and National Agencies

Comhpháirtíocht