active-school-logo.png
Capture.PNG
Heading.PNG
Cliceáil anseo don Clár Scoil Ghníomhaí
Click here for the Active School Menu
  • Tá 60 nóiméad Corpoideachas curtha ar fáil do na daltaí ar an amchlár gach seachtain.

  • Úsáideann na múinteoirí na ceachtanna PSSI agus an clár 'Gluais go maith, gluais go minic' agus iad ag pleanáil.

  • Tugtar obair bhaile gníomhach do na páistí ag leanúint an clár 'Super Troopers'. Spreagtar tuismitheoirí chun páirt a ghlacadh sna gníomhachtaí seo lena bpáistí.

  • All pupils are provided with 60 minutes timetabled PE per week.

  • Teachers use the PSSI lesson plans and the 'Move well, move often' programme to plan their lessons.

  • P.E. homework is assigned following the Super Troopers programme. Parents are encouraged to engage in these activities with their children.

timetable 1.PNG
Capture277.PNG