top of page

Foireann na Scoile

Príomhoide                                 

Frances Ní Bhriain        

Leas-Phríomhoide:                      

Arlene Bhreathnach                 

Múinteoirí Ranga 2022-2023:

Naíonáin Shóisearacha         

Naíonáin Shinsearacha         

   Rang 1 

Rang 2 & 3                                   

Rang 3 & 4                                   

Rang 5 & 6                                                

Lauren Nic An Fhallaigh         

Nóirín Bhreathnach                

Sinéad Ní Dhurcáin                 

Ciarán Ó’Coigligh                                

Arlene Bhreathnach                

Liam Mac Congáil                                    

Múinteoirí Tacaíocht Foghlama: Julie Robertson-Smythe & Cláir Ní Lacáin                                  

Múinteoirí Caidreamh Baile, Pobal, Scoile: Regina Davoran & Cathy Fleming                 

Cuntóirí Riachtanaís Speisialta: Mary Loughney-Egan & Aoife Clotworthy                           

bottom of page