Cliceáil anseo don Clár Scoil Ghníomhaí
Click here for the Active School Menu

Cliceáil ar na pictiúir chun tuilleadh eolais a fháil.

Click on the pictures for more information.

Wake up, Shake up!
Rinneamar 'Wake up, Shake up! gach lá den seachtain scoile ghníomhaí.
We participated in 'Wake up, Shake up! every day of ASW.
Ceannairí chlóis
Bíonn na páistí sinsireacha mar cheannairí chlóis.
Senior pupils act as playground leaders.
Bealach Siúl
Osclaíomar an bealach siúl i rith seachtain scoile ghníomhaí agus bhí fáilte chuig na tuismitheoirí freisin.
We opened our active school walkway during ASW and parents were welcome to join us.
Sos Gníomhach
Bíonn sos gníomhach againn gach lá ag 11:30 agus bíonn ceann breise againn má bhíonn sé ag cur báistí ag am sosa.
We have an active break every day at 11:30 and an extra break if it is raining at break.
1K in aghaidh an lae
Déanann gach rang 1k in aghaidh an lae.
Every class participates in 1k a day
Ceachtanna sa chlós
Bíonn ceol ar siúl sa chlós gach Luan.
Music is played in the yard every Monday.
Línte ghníomhach
Déanaimid línte ghníomhach gach lá.
We participate in active lines every day.
Obair bhaile ghníomhach
Bíonn obair bhaile gníomhach ag na daltaí gach lá.
Children have active homework each day.
Do your talking as you're walking
Cuireann muid 'Do your talking as you're walking' chun cinn sa scoil agus bhí cruinniú 'siúl agus caint' ag an gcoiste ghníomhaí.
Our active school committee promotes 'Do your talking as you're walking' and even trialled a 'walk and talk' meeting.
Show More