MS Readathon

Ghlac ár bpáistí páirt san MS Readathon. Léigh siad an-chuid leabhar agus bhailigh siad €1466 ar son MS Ireland! Thuill na páistí thíos teastais agus duaiseanna mar gheall ar a gcuid iarrachtaí.