MS Readathon

Ghlac ár bpáistí páirt san MS Readathon arís i mbliana. Léigh siad an-chuid leabhar agus bhailigh siad €1209 ar son MS Ireland!