Páistí ag foghlaim ar scoil

An tEarrach

D'fhoghlaim na daltaí faoin Earrach.
Rinne siad neadacha as ábhair éagsúla.

Turgnamh Eolaíochta - Rinneamar glóbanna reoite

Rinneamar Calóga Sneachta