Scoileanna

Glasa

Thosaigh ár scoil leis an gclár Scoileanna Glasa i 2004. Ó shin, tá alán oibre déanta againn ar son na timpeallachta.

Fuaireamar bratacha glasa bunaithe ar an obair a rinneamar ar:

Bruscar agus Fuíoll

Fuinneamh

Uisce

Taisteal

Bithéagsúlacht

Saoránacht Domhanda

Faoi láthair táimid ag obair i dtreo ár seachtú mbrat glas. Táimid ag díriú isteach ar an téama: Fuinneamh agus Saoránacht Domhanda. Táimid ag déanamh ár ndícheall chun an méid fuinnimh atá á úsáid againn sa scoil a laghdú agus anuas ar sin, tá pobal na scoile ag foghlaim faoi Shaoránacht Domhanda.

Searmanas na gCrann

Chuaigh an Coiste Glas & Rang 1 go Coillte Bhéal Leice.

IMG_0911.JPG
IMG_0913.JPG

Chuir an Coiste Glas crann nua ansin ar son ár scoile.

thumbnail_IMG_0935.jpg
IMG_0934.JPG
IMG_0983.JPG
IMG_0978.JPG
IMG_0997.JPG
IMG_0986.JPG

Ceardlanna Fuinnimh

Rinne na daltaí turgnaimh agus ghlac said páirt i gníomhaí suimiúla sna ceardlanna iontacha seo ón SEAI. D'fhoghlaim said an-chuid firicí faoi fhuinneamh!