Seachtain na Gaeilge

Bhí an-spraoi againn do Sheachtain na Gaeilge. Bhain an scoil iomlán sult as céilí mór.

Bhuail na bunranganna le hÚdar Gaeilge darb ainm Gemma Breathnach sa leabharlann. Léigh sí a leabhar nua "Percy Péacóg" dúinn. Scéal álainn atá ann!

Tháinig scoil eile ar cuairt chugainn agus bhí Tráth na gCeist ag na meánranganna leo. 

Chuaigh roinnt daltaí ar cuairt chuig Naíonra Bhéal an Átha agus chan said amhráin Gaeilge le na páistí beaga ansin.

Ghlacamar páirt i mBlitz Iománaíochta le na Gaelscoileanna eile i gContae Mhaigh Eo. Bhí an-lá ag na daltaí ansin! Anuas ar sin, bhí alán rudaí éagsúla agus cluichí deasa ar siúl sna ranganna chun an tSeachtain speisialta seo a chéiliúradh!