Stair na Scoile

Stair na Scoile
Bhunaigh dream díograiseach Gaelscoil na gCeithre Maol - daoine le suim san oideachas trí mheán na Gaeilge agus d'ár gcultúr náisiúnta ab ea iad. Is bunscoil lán-Ghaeilge í Gaelscoil na gCeithre Maol a osclaíodh go hoifigiúli i Meán Fómhair 1998. Tá níos mo ná 120 dalta sa scoil idir cailíní agus buachaillí.
Tá fás agus forbairt ag teacht ar an scoil gach bliain. Tá clós breá mór lasmuigh den scoil againn. Tá go leor seomraí ranga, 2 seomra tacaíocht foghlama, leabharlann scoile agus seomra ríomhairí.
Faoi láthair, tá cúigear múinteoir ranga, múinteoir tacaíocht foghlama lán-aimseartha, múinteoir achmhainne roinnte, cúntóir riachtanais speisialta agus rúnaí páirtaimseartha sa scoil. Tá sé mar sprioc againn i nGaelscoil na gCeithre Maol, bun-oideachas den chéad scoth a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge do na páistí atá faoinár gcúram.

School History

Gaelscoil na gCeithre Maol was established by an enthusiastic group of people – who had an interest in our culture and educating children through the medium of Irish.
Gaelscoil na gCeithre Maol is a co-educational Irish-medium primary school situated in Ballina, Co. Mayo. Officially opened in September 1998, it currently has more than 120 pupils.
The school is continually improving and we currently have numerous classrooms, 2 learning support  rooms, a school library and a computer room. There is a large play area outside of the school.
Currently, the school has five classroom teachers, a full-time learning support teacher, a shared resource teacher, a special needs assistant and a part-time secretary. Gaelscoil na gCeithre Maol is committed to providing an excellent standard of education through the medium of Irish to all of our students.