buddy bench.JPG

Fáilte

Oíche Shamhna


Iontráil / Admission

Naíonáin Shóisearacha don scoilbhliain 2023-2024.
Junior Infants for the 2023-24 school year.

 

20221028_125719_edited.jpg

Bhí spórt agus spraoi againn   d'Oíche Shamhna.  Ghléas na páistí ar fad suas. Rinne siad an-iarracht leis na cultacha!!

20221028_134748.jpg
20221028_134940.jpg
PHOTO-2022-10-28-12-57-58.jpg

Ár Scoil

Our School

Is bunscoil í Gaelscoil na gCeithre Maol atá suite i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo. Táimid díreach tar éis bogadh go suíomh nua i lár an bhaile mór i gCearnóg an Mhargaidh. Tosaíonn an scoil ag 8.40am.

Cosúil le gach bunscoil eile, múintear gach ábhar ó churaclam na bunscoile anseo mar shampla Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Stair, Tíreolas, Eolaíocht, Corp Oideachas, Dráma, Ceol, Ealaín, Creideamh agus Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte.

Múintear iad trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile.

Bíonn deis ag na daltaí páirt a ghlacadh in alán gníomhaí breise ar nós Ceachtanna Feadóg Stáin, Damhsa Gaelach, Damhsa ar an Sean-nós, Gleacaíocht, Snámh, Traenáil Peile, Cispheile agus Rugbaí srl.

Anuas ar seo, bíonn Club Obair Bhaile ar siúl tar éis na scoile ó Luan go Déardaoin do pháistí ó Rang 1 ar aghaidh.

Is Scoil Glas muid freisin. Tá cúrsaí timpeallachta curtha chun cinn in ár scoil. Anois táimid ag déanamh oibre bunaithe ar an téama: Fuinneamh agus Saoránacht Domhanda agus ag obair i dtreo ár seachtú mBrat Glas.

Táimid páirteach sa Chlár "Bratach Scoile Gníomhaí". Spreagann an clár seo na páistí a bheith níos gníomhaí níos minice.Tá an-áthas orainn go bhfuilimid tar éis ár gcéad Bratach Ghníomhaí a fháil mar gheall ar an méid gníomhaíochtaí spóirt a bhí ar siúl sa scoil i rith na bliana!

Tá baint ag an scoil le Cláracha iontacha Erasmus agus bíonn deiseanna dochreidte ag roinnt páistí ónár scoil taisteal thar lear ar cuairteanna go scoileanna i dtíortha eile san Aontas Eorpach!!

Gaelscoil na gCeithre Maol is a primary school in Ballina, Co. Mayo. We have recently moved to a central location in Ballina town, in Market Square. School begins at 8.40am.

As in other Primary schools, we teach every subject in the Primary School Curriculum, eg. Irish, English, Maths, History, Geography, Science, P.E., Drama, Music, Art, Religion and S.P.H.E. Subjects are taught through the medium of the Irish Language and Irish is the main language of communication in our school.

Pupils also have the opportunity to participate in many extra activities such as Tin-whistle classes, Irish Dancing, Sean-nós dancing, Gymnastics, Swimming, Football and Rugby Training etc.

Plus, we run an after school homework club from Mondays to Thursdays for children from 1st Class onwards.

We are also a Green School. We promote good environmental practices. We  are currently working towards our 7th Green Flag based on the theme of Energy and Global Citizenship.

 

 

We are participating in the Active Schools

Programme, which encourages children to be more active more often. We are delighted to announce that we have just been awarded our 1st Active Flag as a result of the many physical activity initiatives run in the school during the year.

 

The school is also involved in exciting Erasmus programmes and some children in our school are getting incredible opportunities to travel abroad and visit schools in other EU countries!!!

Ar siúl go rialta:

Scoil Gníomhach
Active School
Programme

Scoileanna Glasa

Greenschools

Programme

Erasmus+

European School Exchange Programme

Iománaíocht

Hurling

Damhsa Gaelach

Irish Dancing

Peil Gaelach

Gaelic Football

Ceachtanna Ucailéile

Ukulele Lessons

Feadóg Stáin

Tin Whistle

Snámh

Swimming

Gleacaaíocht

Gymnastics

Rinka Fitness Classes

Clár Aclaíochta