top of page

Smaoinigh ar Dhomhanda Gníomhaigh go hÁitiúil 2020-2023

Erasmus.jpg
erasmusimage.PNG

2020-2023
Is tionscadal trí bliana é le 6 scoil chomhpháirtíochta: Éireannach (comhordaitheoir foriomlán), Tuircis, Fionlainnis, Polainnis, Portaingéilis agus institiúid Ungáiris.
Is é aidhm an tionscadail seo ná ár gcuid mac léinn a spreagadh chun oibriú chun athruithe dearfacha a dhéanamh ina saol a d'fhéadfadh cabhrú le tuilleadh truaillithe ár bPláinéad a chosc agus saol níos inbhuanaithe a chaitheamh.
Oibreoimid le chéile ar na topaicí éagsúla agus beidh cuairteanna trasnáisiúnta ann chun cuairt a thabhairt ar na scoileanna eile le linn an tionscadail.

Déanfar an tionscadal seo a fhoroinnt i gceithre thopaic:
1. Baineann GREEN ME le sláinteachas pearsanta. Déanfaimid taighde ar úsáid na n-ábhar a
úsáidtear i dtáirgí sláinteachais phearsanta tráchtála agus foghlaimeoimid conas ár gcosmaidí nádúrtha féin a tháirgeadh, mar shampla gallúnach, taos fiacla agus díbhollaí.
2. Bailte Glasa - ag foghlaim faoi úsáid a bhaint as táirgí glantacháin & glantaigh sa bhaile.
Beimid ag fiosrú a n-éifeachtaí díobhálacha ar an gcomhshaol agus ar ár sláinte. Beidh
deiseanna againn freisin leaganacha níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol de chuid acu seo a chruthú.
3. SCOILEANNA GLAS Beimíd ag díriú ar athúsáid, laghdú & athchúrsáil. Fiosróimid cad is
féidir linn a dhéanamh chun timpeallacht na scoile a fheabhsú m.sh. gairdín scoile, óstán
feithidí, glanadh srl. Déanfaimid táirgí éagsúla as ábhair athchúrsáilte.
4. Díreoidh Domhai Glasa ar shaincheisteanna domhanda & ar ghníomhaíochtaí áitiúla a mbíonn tionchar acu ar fhadhbanna domhanda. Beimíd ag iniúchadh conas is féidir
siopadóireacht agus nósanna ár dtomhaltóirí a dhéanamh níos cairdiúla don plainéad!
Le linn an tionscadail tá sé mar aidhm againn feasacht na ndaltaí, na múinteoirí agus na
dtuismitheoirí ar fhadhbanna comhshaoil ​​a ardú agus fiosrú a dhéanamh ar cad is féidir le gach uile duine a dhéanamh é/í féin. Chomh maith leis sin, conas daoine eile a spreagadh chun saol níos glaise a chaitheamh!

bottom of page