top of page

Éide Scoile

Tá dhá éide scoile ag na páistí- an gnáth éide agus an t-éide spóirt. Tig leo an t-éide spóirt a chaitheamh ar laethanta chorpoideachais – Dé Máirt & Déardaoin de ghnáth. D’fhéadfadh go mbeadh laethanta breise Corpoideachais acu – Lá Dearg & Glas, Lá Spóirt srl.

Éide Scoile

Geansaí dúghorm/cardigan, léine ghorm éadrom, bríste/sciorta dúghorm agus carbhat stríocach dearg agus dúghorm. Suaitheantas Scoile roghnach.

Culaith Reatha

Culaith spóirt: dúghorm, t-léine dearg.


Iarrtar an t-éide iomlán bheith ar na páistí gach lá. Iarrtar gan an t-éide foirmiúil agus an t-éide spóirt a mheascadh. Nuair atá an aimsir go breá tá cead acu brístí gearra dúghorm & t-léine dhearg a chaitheamh. Déan cinnte go mbíonn brógaí oiriúnach orthu. Ní thugann pomps/flip flops/Ugg boots aon tacaíocht do chosa na bpáistí.

bottom of page