top of page

Éiteas

Éiteas
Is bunscoil lán-Ghaelach Caitliceach mheascaithe í Gaelscoil na gCeithre
Maol.  Feidhmíonn ár scoil faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta.
Tá sé mar aidhm ag Gaelscoil na gCeithre Maol timpeallacht thaitneamhach, shábháilte agus dea-eagraithe a chothú. Timpeallacht inar féidir leis na páistí atá faoinár gcúram forbairt go hiomlán, go spioradálta, go fisiciúil, go cultúrtha agus go hintleachtúil.
Aidhm eile atá ag Gaelscoil na gCeithre Maol ná an maitheas i ngach páiste
a chothú trí luachanna Críostaí. Bíonn an reiligiún Caitliceach á múineadh againn agus réititear na páistí do na sacraimintí.
Cothaítear meas agus cúram dár dtimpeallacht i bpobal iomlán na scoile.
Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Glacann na páistí páirt i ngach rud ar scoil trí mheán na Gaeilge.
Is é aidhm na scoile ná cultúr Ghaelach a chothú, go mbeadh an ceol, an rince agus na cluichí Gaelacha mar chuid larnach den churaclam.
Táimid ag iarraidh go mbeadh comhphobal na scoile, bródúil as an nGaelscoil agus go bhfágfaidh ar bpáistí an scoil le meon dearfach i leith an oideachais trí Ghaeilge agus cultúr na hÉireann.
Is é mana na scoile ná ‘Ní neart go chur le chéile’.

bottom of page