top of page

Bord Bainistíochta

Gníomhaíonn an Bord Bainistíochta ar son an phatrúin chun an scoil a bhainistiú ar mhaithe na ndaltaí agus chun oideachas cuí a chuir ar fáil do gach dalta. Is é an Foras Patrúnachta patrún na scoile. Tá an Bord freagrach don phatrún agus don tAire Oideachais. Tá an príomhoide freagrach as bhainistiú laethúil na scoile, le cabhair ón bhfoireann, agus tá sí freagrach don Bhord Bainistíochta.

Baill an Bhoird
 

Cathaoirleach (Chairperson)

Declan Naughton       

Runaí (Secretary)                    

Ionadaí na Múinteoirí              

Ionadaí na dtuismitheoirí    

Ionadaí na dtuismitheoirí    

Ionadaí ón bhForas                 

Ionadaí ón bPobal                   

Ionadaí ón bPobal                   

Frances Breen                         

Cláir Ní Lacáin                          

Paul Sheridan                          

Susan Herbert                         

Máire Cawley                          

Clíona Ní Dhochartaigh Uí Ailin         

Raymond Ó Baoil                    

bottom of page