top of page

Bord Bainistíochta

Gníomhaíonn an Bord Bainistíochta ar son an phatrúin chun an scoil a bhainistiú ar mhaithe na ndaltaí agus chun oideachas cuí a chuir ar fáil do gach dalta. Is é an Foras Patrúnachta patrún na scoile. Tá an Bord freagrach don phatrún agus don tAire Oideachais. Tá an príomhoide freagrach as bhainistiú laethúil na scoile, le cabhair ón bhfoireann, agus tá sí freagrach don Bhord Bainistíochta.

Baill an Bhoird
 

Cathaoirleach (Chairperson)

Runaí (Secretary)                    

Ionadaí na Múinteoirí              

Ionadaí na dtuismitheoirí    

Ionadaí na dtuismitheoirí    

Ionadaí ón bhForas                 

Ionadaí ón bPobal                   

Ionadaí ón bPobal                   

Declan Naughton       

Nóirín Breathnach

Frances Breen

Keith Ó Macháin

Mary Ní Mhaonghaile

Ian Ó Lionsaigh

Máire Nic Chathmaoil

Mary Mac Amhlaigh

bottom of page