top of page

Coiste na dTuistí

Feidhmíonn Cumann na dTuistí i gcomhairle leis an mBord Bainistíochta, na
múinteoirí agus na páistí chun fís na scoile a chur i gcrích agus tugann sé cabhair agus
tacaíocht dóibh chun a gcuspóirí a chur i ngníomh. Roghnaítear an coiste gach dara
bhliain. Tá coiste gníomhach na dtuismitheoirí ag Gaelscoil na gCeithre Maol a dtugann
an-tacaíocht don scoil. Tá traidisiún láidir de rannpháirtíocht leis na tuismitheoirí ag
glacadh ról lárnach i saol na scoile.

Cuireann Coiste na dTuismitheoirí le saol na scoile agus tá go leor tionscnamh curtha i
bhfeidhm acu, thar na blianta a chuidigh le saol na scoláirí a fheabhsú. Cuidíonn an
coiste freisin le tiomsú airgid agus le go leor imeachtaí sa scoil i rith na bliana.

Tá liosta de bhaill reatha an Choiste thíos:
Cathaoirleach: Gloria McBreen                                                            
Rúnaí:  Sharon Hughes     

                                       
Runaí cúnta: Martina Morrisroe

                     
Cisteoir: Lorraine Brennan

Bíonn fáilte í gcónaí roimh baill freastal ar na cruinnithe.                

bottom of page